William Morris

William Morris

1834-1896

Brittisk arkitekt, formgivare, författare, bokkonstnär och socialreformator.