William Hogarth

William Hogarth

1697-1764

Brittisk målare, grafiker och konstteoretiker. Hogarth utbildade sig till gravör, var redan som 20-åring verksam som kopparstickare och arbetade med bokillustrationer och merkantila bilder.
På 1730–40-talen målade han sviterna Harlot's Progress , Rake's Progress och Marriage à la Mode , vilka han också graverade. I sticket Gin Lane (1751) skildras alkoholismens följder.
Hogarths satir var skarp och bitter och syftade till att förändra individens och samhällets moral. Människoframställningen i hans sedeskildringar förberedde europeisk publik för den moderna karikatyren.