William Heath

William Heath

1795-1840

Engelsk akvarellist och karikatyrtecknare. Tillhörde den generation som kom efter de stora där James Gillray, Thomas Rowlandson och Isaac Cruikshank varit ledande.
Själv undanträngdes han till förmån för vad som skulle bli den ofarliga Punch-stilen.
Var med om att 1825 grunda satirtidningen Glasgow Looking Glass som efter fem nummer bytte namn till Northern Looking Glass. Utgivningen upphörde redan år 1826.
År 1830 hade Heath återvänt till London där han medarbetade i The Looking Glass som senare blev känd som McLean’s Looking Glass.
En del av Heath bilder publicerades under pseudonymen Paul Pry.