Wilhelm Scholz

Wilhelm Scholz

1824-1893

Född i Berlin studerade Scholz en kort tid vid Berlins Konstakademi innan han efter faderns död fick lov att försörja sig själv genom sina teckningar.
Under revolutionsåret 1848 medarbetade han i ett antal kortlivade tidskrifter som Krakehler, Freie Blätter, Berliner Grossmaul och andra. Dessutom ritade han politiska affischer.
Från nummer 2, den 14 maj 1848, medarbetade Scholz i berlintidningen Kladderadatsch. Sammanlagt under fyrtiotre år, mesta tiden som ende illustratör. En viktig måltavla för hans teckningar var rikskanslern Otto von Bismarck.
Hela Kladderadatsch utgivning från 1848 till 1944 hittar du