Walter Trier

Walter Trier

1890-1951

Född i Prag, Tjeckien, som då hörde till Österrike-Ungern.
Efter en kort period på Prager Kunstwerbeschule utbildade sig Trier under Franz von Stuck vid Münchner Akademie.
1909 publicerade han sina första teckningar i Simplicissimus och Jugend. 1910 erbjöds han arbete för Lustige Blätter som under en tioårsperiod publicerade över tusen av hans bilder. Mestadels helsidor i färg.
För Lustige Blätter ritade Trier de första åren satiriska bilder som gisslade olika samhällsföreteelser. Efter första världskrigets utbrott ställdes krav på att bilderna skulle vara national-patriotiska och stödja kriget.
Under 1920-talet blev Trier mycket populär med sina teckningar av djur, barn och vardagsliv. År 1929 erbjöds han att illustrera den unge journalisten Erich Kästners första barnbok Emil und die Detektive. Den blev en enorm framgång och inledningen till ett långt samarbete.
December 1936 valde Trier att flytta med familjen till England. Där tecknade han från juli 1937 och tolv år framåt omslaget till magasinet Lilliput. Under kriget ritade han politiska flygblad som släpptes ned över av tyskarna ockuperade områden.
Februari 1947 blev Walter och Helene Trier brittiska medborgare och flyttade med sin dotter till Kanada där han hade sin ateljé i Collingwood.