Vladimir Majakovski

Vladimir Majakovski

1893-1930

Född i Baghdati, Georgien, av föräldrar som härstammade från Ukraina. Efter faderns död flyttade familjen 1906 till Moskva.
I Moskva började Majakovski läsa marxistisk litteratur och blev medlem i bolsjevikpartiet. Han började 1911 studier vid Moskvas konstskola där han lärde känna medlemmar av den ryska futuriströrelsen. Hans första dikter publicerades 1912 i en futuristtidskrift vilket ledde till att han relegerades från konstskolan 1914.
Efter krigsutbrottet 1914 ritade Majakovski Lubok , bildtryck, som går tillbaka på en folklig tradition från napoleonkriget och rysk-japanska kriget 1904-1905. Han skrev den kommenterande texten både till de egna bilderna och andra konstnärers Lubok.
Efter oktoberrevolutionen 1917 gjorde Majakovski bilder för AgitProp och ROSTA , den ryska telegrambyrån.
Hans satiriska pjäs Mystery-Bouffe , till vilken han ritade dräkter och dekor, visades 1918 och 1921.