V. Lenepveu

V. Lenepveu

1899-1901

År 1894 hade kapten Alfred Dreyfus på lösa grunder och mot sitt nekande dömts till livstids förvisning på Djävulsön. I en andra rättegång i Rennes år 1899 dömdes Dreyfus till tio års fängelse för högförräderi men benådades den 19 september. Först den 12 juli 1906 upphävdes domen i Rennes formellt och Dreyfus var helt frikänd.
Mot slutet av september 1899 började ett antal affischer spridas i Paris. De hade rubriken Musée des Horreurs, Skräckkabinettet, och skulle under de närmaste åren bli 52 stycken. Upphovsmannen uppgavs vara V. Lenepveu. Förmodligen en pseudonym då hans identitet är okänd. Men det finns en tidningsintervju med honom där han säger: ”Jag är algerier och antisemit och det är ett propagandaarbete jag genomför”.
Bilderna utgör en grov smutskastning av dreyfusarderna och Republiken och dess företrädare. Pliktexemplar av affischerna inlämnades till Bibliothèque Nationale men bilderna omnämndes aldrig i den dåtida pressen. Förmodligen fick de ändå en stor spridning.
V. Lenepveu uttrycker med dessa obehagliga bilder det som blir den franska reaktionens ideologiska grundhållning under det kommande nittonhundratalets första hälft fram till Vichyregimen under andra världskriget. Det är republiken själv som är det onda.