Torsten Billman

Torsten Billman

1909-1989

Målare, tecknare och grafiker. Studerade vid Valands konstskola i Göteborg 1933-34. I unga år gick han till sjöss och erfarenheterna därifrån präglade hans uttrycksfulla realism. De tidiga motiven är ofta hämtade från sjömannens arbete och fritid. Som bokillustratör blev Billman mest känd för sina grisailleträsnitt till Dostojevskijs Brott och straff (1948, nyutgåva 1980). Han har också utfört fresker i bland annat Nya sjömanshemmet i Göteborg (1944) och i Folkets hus i Gävle.