Suffrage Atelier

Suffrage Atelier

1909-

Suffrage Atelier var ett artistkollektiv som arbetade för kvinnlig rösträtt i England. Det grundades i februari 1909 av Laurence Housman, Clemence Housman och Alfred Pearce. Clemence var författare, illustratör och skapade träsnitt.

The Atelier, som blev en betydelsefull politisk enhet, hade som medlemmar kvinnor som arbetade professionellt med bilder och texter men uppmuntrade också amatörer att bidra med sina arbeten. De höll sitt första offentliga möte i London februari 1909, då de presenterade sig själv som en ”Arts and Crafts Society som arbetade för kvinnans rättigheter”.

Man tryckte upp bilder och broschyrer, tillverkade banderoller, höll kurser i teckning och stencilering samt organiserade tävlingar. Ateljén hade som målsättning att producera sådant som gick snabbt att trycka upp och sprida. Man använde ofta träsnitt och linoleumtryck.

Suffrage Atelier hade många abonnenter som på olika sätt stödde verksamheten.