Staffan Lindén

Staffan Lindén

1926-2000

Skämttecknare, bokillustratör, författare och lärare. Verkade från 1950-talet som kommenterande tecknare i bland annat Morgon-Bladet 1957-58, Svenska Dagbladet 1958-72 och Röster i Radio-TV 1961-76.
Under rubriken Staffans Stollar tecknade han från 1972 regelbundet på Expressens ledarsida.
Under samma titel utgav han 1957-88 en årsbok med samlade egna teckningar. Här visade bilder är ur Staffans Stollar år 1966.