• ”Det är inte roligt att attackera den som redan ligger ner. Det är makt som är intressant. Den som har förlorat sin makt kan få slippa undan”, har Siri Dokken sagt om att teckna satir. (foto: Fredrik Bjerknes)

Världens enda professor i satir,Siri Dokken, är senaste tillskottet på Satirarkivet.se:

Siris satir talar klarspråk

Text:   Karin Sunvisson

Norska Siri Dokken är en ovanlig varelse. Utöver att vara en mycket skicklig bildkonstnär är hon nämligen en av mycket få kvinnor i ett av världens mest mansdominerade yrken – satirtecknarskrået. Hon har tecknat politisk satirbild för norsk och internationell press sedan 1995, från 1997 som heltidsanställd på norska dagstidningen Dagsavisen (tidigare Arbeiderbladet).

Siri Dokken är ovanlig bland sina samtida kollegor också därför att hon låter bilderna tala ett rent bildspråk, med undantag för mycket korta repliker. Bilderna är uttrycksfulla och skulle lika väl kunna fungera utan dem. I strecket finns något av landsmannen Ragnvald Blixs bild-DNA; liksom hans är Siri Dokkens linje sökande men målmedveten. Och precis som hos Blix verkar bilderna tillkomna genom fantasins plötsliga infall – ändå manar de till eftertanke.

2018 särskilde sig Siri Dokken ytterligare då hon tillträdde som världens första professor i satirbild. Professorstjänsten på Kunsthøgskolen i Oslo bekostas av Fritt Ord, en norsk stiftelse som skapades efter andra världskriget för att motverka politisk likriktning och åsiktskontroll. Siri Dokken stod högst upp på stiftelsens önskelista för tjänsten.
Som satirtecknare har hon vunnit flera nationella och internationella priser, och också i Sverige har Siri Dokken hyllats för sin bildsatir. 2005 blev hon, som första kvinna och dittills yngsta pristagare, belönad med EWK-priset.

Genom sitt ambitiösa arbete och sin ovanliga profil är Siri Dokken en förebild för en ny generation nordiska satirtecknare, förhoppningsvis mer jämställd än den föregående.

Läs mer om Siri Dokken på hennes hemsida.