Roy Bäckbom

Roy Bäckbom

1933-

Bildkonstnär och illustratör. Född i Markaryd, Kronobergs län. Medverkat som illustratör i Prismas uppslags-böcker, läromedel och tidskrifter. Samlingsutställningar: Unga tecknare på Nationalmuseum, Stockholmss-alongen på Liljevalchs, Gävle museum, Konstsommar i Uppsala, Tecknarmässa på Kulturhuset i Stockholm, Värmländsk Tecknarfestival m fl. Medverkat i Heidruns vänners styrelse och som illustratör i medlemstidningen Heidruns tidender. Representerad: Moderna Museet, Nationalmuseum, Stockholms stad och m fl kommuner. Litt: Vargen som missade bussen, Heidruns förlag 1997 Vid Frykens ände, Bengt Berg, LT förlag 1997