Ronald Searle

Ronald Searle

1920-2011

Född i Cambridge, England. Vid femton års ålder började hans teckningar publiceras i Cambridge Daily News.
År 1941 skickade han in den första teckningen där St Trinian nämns till tidskriften Lilliput och redaktionen väntade på fler bidrag från den begåvade unge tecknaren.
Men andra världskriget pågick och Searle’s kompani hade skickats till Malackahalvön där de brittiska styrkorna kapitulerade och Searle blev krigsfånge i det beryktade lägret Changi Goal. Han tvingades arbeta med byggandet av Thailand-Burma järnvägen och lyckades under de primitiva förhållandena göra 300 teckningar som nu finns på Imperial War Museum.
Mellan 1946 och 1952 ritade nu Searle en mängd teckningar om det makabra livet på St Trinian School for girls vilka publicerades i tidskrifter och en rad böcker. Livet på skolan har blivit en form av engelsk mytologi som The Times refererat till som Trinianism.
Searle har sedan arbetat för en rad tidskrifter som Punsch, Life och New Yorker och med bokillustrationer och animerad film.
Från 1961 har Searl levat i Frankrike och över tvåtusen av hans teckningar är nu deponerade i Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst i Hannover.