Rolf Pettersson

Rolf Pettersson

1932-

Bor i Stockholm. Sprang runt i tidningskvarteren i Klara och sålde sin första teckning till Stockholms-Tidningen 1954.
S edan dess medarbetat som tecknare i dags- och veckopress samt fackförbundstidningar. Började rita politisk satir i samband med vänsteruppsvinget i slutet av 1960-talet i Tidsignal, Gnistan, Folket i Bild/Kulturfront med flera.