Rolf (Gurr) Gustafsson

Rolf (Gurr) Gustafsson

1923-1962

Rolf Gustafsson är under signaturen Gurr en av Sveriges mest kända skämttecknare, vars bilder har spritts genom många tidningar och tidskrifter. Han gav vardagliga situationer, fångade med några enkla streck, en lätt absurd vridning. Arbetade även med reklam och scenografi. Medarbetade i OBS!, Såningsmannen m. fl. svenska och utländska tidningar. Så här skrev han om skämtteckning:
”Det finns en massa människor som tar humor på allvar, som menar att en skämtteckning först är riktigt bra, om man kan falla i tyst begrundan, helst gråta, när man ser den. Men i ordet ’skämtteckning’ ligger ju en uppmaning att man skall flabba, det ska man ju åt skämt. Åtminstone av hövlighet. Det är något helt annat med satiriska teckningar, de avser ju att ge tittaren en tankeställare. Men man blandar så lätt ihop begreppen när det gäller tecknare. Men det gör man inte när det gäller Voltaire och Red Top. Fast kanske jag har fel. Jag vet inte. Uno Florén ansåg, när han läste igenom dessa rader, att jag skulle inskränka mig till att konstatera, att ’det finns en massa människor’. Fast kanske han har fel. Jag har inte räknat dem.”
Ur 25 svenska skämttecknare, Folket i Bilds förlag 1954.