Robert Minor

Robert Minor

1884-1952

Föddes i San Antonio, Texas. Fick sina första teckningar publicerade i San Antonio Gazette. Flyttade till St Louis och blev 1910 chefstecknare vid St Louis Post-Dispatch.
Värvades året därpå som den högst betalde satirtecknaren i USA till New York World. När tidningen började propagera för deltagande i första världskriget tecknade Minor i stället för New Masses. Fängslades för sin antikrigspropaganda men frisläpptes vid krigsslutet.
Arbetade därefter för New York Call och The Liberator och hjälpte till att starta Daily Worker. Var i Tysklands under revolutionsåret 1919 och i Spanien under inbördeskriget. Tillbaka i USA arbetade han för de svartas medborgarrättsrörelse.
Han var sängbunden efter en hjärtattack under McCarthytiden 1948 och slapp därigenom att dela övriga ledares i kommunistpartiet öde att arresteras och dömas till fängelse.
Minor var en av de första amerikanska satirtecknarna att använda tekniken med oljekritor på papper.