• "Päronet har blivit populärt!" Charles-Joseph Traviès, "Le Charivari" 28 april 1833.

    I boken "Fem år av frihet 1830–1835" berättar Jan Myrdal om hur satiren gjorde päronet till ett för makten farligt vapen – tack vare att symbolen var så enkel att småbarn kunde återskapa det.

  • En samtida satirbild av albanska Agim Sulaj på samma tema som Traviès bild ovan. I Satirarkivet möter satirhistorien vår tids politiskt kommenterande bilder.

Om Satirarkivets historia:

Pigg trettonåring

Efter 13 år får Satirarkivet.se nu ny kostym med uppdaterad visuell identitet och en ny hemsida. Men hur började allt egentligen? Satirarkivets Henrik Linde berättar.

Text:   Satirarkivet

Satirarkivets presentation av satirbilder på nätet går snart in på sitt fjortonde år med fler än 350 tecknare från 35 olika länder. Sammanlagt visas mer än 2 800 bilder. Men hur började allt egentligen?

År 2006 kom Lars-Ivar Juntti med ett förslag om att vi borde trycka upp löpsedlar för vår tidning Folket i Bild/Kulturfront och han och den dåvarande ordförande Eva Myrdal diskuterade projektet med tecknaren Robert Nyberg och fotografen Donald Boström. Robert och Donald nämnde då att föreningen Folket i Bild/Kulturfront borde skapa en hemsida med satirbilder på nätet. När idén sedan presenterades för Jan Myrdal och Gun Kessle möttes den med entusiasm. De båda hade ju en unik samling bilder som kunde utnyttjas för Satirarkivets presentationer.

En arbetsgrupp bildades där så småningom också Eva Dahlman, Peter Ekström, Knut Lindelöf, Torsten Jurell och Ulla Wennberg ingick. Donald Boström gjorde ett förslag till sidans utseende och funktioner och en vän till Knut Lindelöf, Thomas Carlsson åtog sig att skriva programmet. Ur en donation från författaren Jan Lindahl i Gävle betalades utvecklingskostnaden och i maj 2007 fanns en första version av programmet klart.

“Jag hade samtliga årgångar av tidskriften ‘Förr och Nu’ där Gun Kessle och Jan Myrdal regelbundet presenterat tecknare med text och bilder. En verklig guldgruva att hämta material ur.”

Ungefär samtidigt hade jag kommit med i arbetsgruppen och kunde åta mig att lägga in presentationer. Jag hade samtliga årgångar av tidskriften Förr och Nu där Gun Kessle och Jan Myrdal regelbundet presenterat tecknare med text och bilder. En verklig guldgruva att hämta material ur. Samtidigt arbetade Robert Nyberg med att kontakta bildskapare eller deras rättighetsinnehavare.

Nästa steg blev att informera om Satirarkivets existens. Inbjudan skickades ut till en presentation den 25 februari 2008 på ABF och fick stort gensvar. Många bildskapare uttryckte sin glädje över initiativet och menade att sajten är viktig, snygg och lättanvänd. En notis i DN fick besöksfrekvensen att ta ett steg uppåt. För att ytterligare nå ut föreslog Ulla Wennberg att vi skulle dela ut flygblad under Almedalsveckan i Visby och Eva Dahlman kontaktade fibbare som kunde hjälpa till. Flygbladet kom sedan till användning också på höstens bokmässa.

Jag fortsatte arbetet med att lägga in nya bildskapare och fick tillgång till de orginaldior i stort format som använts vid tryckning av bilderna i Jan Myrdals bok Fem år av frihet 1830–1835. Ett stort antal bilder kunde tillföras Satirarkivet, bland annat Charles Philipon’s klassiska bilder av Kung Päron. Ännu en påminnelse om Jan Myrdals stora betydelse vad gäller dokumentationen av satirkonstens historia.

Det har varit en inspirerande uppgift att leta sig fram till tecknare från olika epoker och länder i böcker och på nätet. Tyska tecknare från ett halvt århundrade hämtade jag från den tyska tidskriften Simplicissimus vars hela utgivning under åren 1896–1944 lagts ut på nätet av universitetsbiblioteket i Heidelberg. Inklusive de två nummer som aldrig distribuerades till läsarna efter Hitlers maktövertagande. Dagstidningar har tidigare satt en ära i att ha en tecknare som kommenterar inrikes- och utrikespolitik. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning publicerade under hela andra världskriget varje vecka en teckning av norrmannen Ragnvald Blix under pseudonymen Stig Höök.

Det är glädjande att två yngre krafter nu kommit med i Satirarkivets redaktion. Karin Sunvisson, välkänd för FiB/K:s läsare genom sitt arbete med tidningens layout, och Carl Krantz, likaledes välkänd som satirskribent.

Henrik Linde
Redaktionsmedlem, Satirarkivet