Pieter Bruegel

Pieter Bruegel

1528 ca -1569

Pieter Bruegel den äldre. Nederländsk (flamländsk) tecknare och målare verksam i Antwerpen, där han blev mästare 1551, och senare i Bryssel. Han mottog tidigt intryck från Hieronymus Boschs konst, och en studieresa till Italien inspirerade honom särskilt till landskapsteckningar. Bruegels målningar nådde under hans livstid förmodligen endast en mindre krets i beställarnas närhet. Hans teckningar graverades och försåldes av Hieronymus (Jérôme) Cock (1510-1570) i Antwerpen och kunde därmed nå en större publik.