Paul Thesing

Paul Thesing

1882-1954

Tysk konstnär född i Anholt i Westfalen.
Studerade 1905-1909 i Schweiz där han medarbetade i tidskrifterna Der Neue Postillon och Nebelspalter.
Studerade från 1909 måleri i Paris där han ingick i den tyska konstnärsgruppen kring Café du Dôme och illustrerade två häften av L’Assiette au Beurre.
År 1911 arbetade Thesing i München för tidskrifter Der Komet. Under världskriget 1914-18 bodde Thesing på Mallorca och tecknade entendkritiska bilder för spansk dagspress.
Under 1920-talet var Thesing tillbaka i Darmstadt och erhöll 1924 Georg Büchner priset. Mellan 1924 och 1932 medarbetade han med satiriska teckningar i den socialdemokratiska tidningen Hessischer Volksfreund. 1929 lämnade Thesing Tyskland och flyttade mellan Frankrike Spanien och Italien.
Från 1945 engagerade sig Thesing i den kulturella återuppbyggnaden av Darmstadt. På hans initiativ bildades konstskolan Lehrwerkstätten der bildenden Kunst, Künstlerkolonie Darmstadt.