Paul Simmel

Paul Simmel

1887-1933

Paul Simmel växte upp I Ludwigsburg, Vorpommern-Mecklenburg, och utbildade sig först enligt faderns önskan till mekaniker. Studerade sedan vid Berliner Kunstakademie och i München och Paris.
Efter kriget återvände han till Berlin och blev fast anställd som karikatyrtecknare vid Berliner Illustrierten Zeitung Ritade också för Berliner Zeitung, Ulk och Lustige Blätter.
Samlade regelbundet sina teckningar i bokform och illustrerade också många andra författares böcker.