Otto Dix

Otto Dix

1881-1969

Wilhelm Otto Heinrich Dix var en tysk målare som själv upplevde första världskriget på såväl väst- som östfronten. Han skildrade i likhet med George Grosz korruptionen i Tyskland efter första världskriget. År 1924 gjorde Otto Dix serien Der Krieg med femtio raderingar om första världskriget. Der Krieg brändes av national-socialisterna under bokbålen år 1933 liksom en bok om Otto Dix konst. Den hette Das Menschenslachthaus och var skriven av konsthistorikerna Willi Wolfradt och Wilhelm Lamszus. Otto Dix fick senare samma år yrkesförbud av den statliga myndigheten Reichskulturkammer och hans verk beslagtogs på tyska museer. År 1937 visades en del av dem på utställningen Entartete Kunst.