Otte Sköld

Otte Sköld

1894-1958

Bildkonstnär, professor i målning vid Konsthögskolan 1932–42, dess direktör 1941–50, överintendent och chef för Nationalmuseum från 1950.
Var 1914–19 bosatt i Köpenhamn där han influerades av kubismen och futurismen. Åren 1919–28 bodde han i Paris och blev företrädare för den nya sakligheten, bl.a. i figurmyllrande interiörer, utsikter över parisiska hustak och helfigursporträtt.
Efter hemkomsten till Sverige öppnade han en konstskola som han drev till 1950.