Oskar Andersson

Oskar Andersson

1877-1906

Skämt- och serietecknare. Signaturen OA. Teckningsutbildad på Tekniska skolan (nuvarande Konstfackskolan). Började medarbeta i tidningen Söndags-Nisse 1897. En av de första i Sverige som regelmässigt arbetade med serier. Mest känd för sin pantominserie Mannen som gör hvad som faller honom in.