Oscar Jacobsson

Oscar Jacobsson

1889-1945

Skämt- och serietecknare. Efter aftonkurser på Valands konstskola i Göteborg började Jacobsson på 1910-talet teckna professionellt i den socialdemokratiska dagstidningen Ny Tid och den radikala satirtidningen Naggen.
År 1920 skapade han för Söndags-Nisse serien Adamson, vilken fick internationell framgång och 1945 Abu Fakir för Vi.