Tillslag i pressfrihetens verkstäder

Bild av Grandville/Desperret i La Caricature

Rättigheter

Rätten till bilderna tillhör upphovspersonen eller dennes efterlevande. Du som vill använda någon bild måste vända dig till rättighetsinnehavaren. Vi kan vid behov förmedla en sådan kontakt. Först 70 år efter upphovsmannens död är bilderna fria.

Vår verksamhet är okommersiell, den sköts helt ideellt och syftar endast till att sprida kännedom om och att visa goda satirikers verk.

Vi gör stora ansträngningar för att få kontakt med de som förvaltar avlidna bildskapares rättigheter. I flera fall har vi dock misslyckats med att identifiera dessa personer.

Därför har vi publicerat några avlidna bildskapare utan formellt tillstånd. Om någon rättighetsinnehavare har synpunkter på en sådan publicering så kontakta snarast info@satirarkivet.se