Det är gratis att gå med i Satirarkivet.se!

Bild: Sara Granér

Gå med!

Som bildskapare kan du gå med i Satirarkivet.se genom att skicka din anmälan till info@satirarkivet.se. Satirarkivets redaktion kommer sedan att granska materialet. Dina bilder och din presentation kommer sedan att visas på en egen sida på satirarkivet.se.

Anmälan ska inkludera:

– Förnamn, eventuell pseudonym, efternamn.

– Födelseår.

– Presentationstext, max 2000 tecken.

– Bilder: minst 6 bilder i jpg-format som mäter minst 600 pixlar på höjden.

– Eventuella bildtitlar och bildtexter (bildtexter max 200 tecken).

– Eventuella länkar till din hemsida eller andra relevanta platser på nätet.

Efter redaktionens godkännande publiceras din presentation och du hamnar i vårt sökbara arkiv. I formell juridisk mening gäller tryckfrihetens vida gränser.

Välkommen med din anmälan!