Det förgångna, det samtida, framtiden.

    
Honoré Daumiers porträtt av Ludvig Filip I – “Kung päron” – från 1834 kan ses som en uppmaning till den politiskt medvetne satirtecknaren.

    Bild ur Jan Myrdals och Gun Kessles samlingar, ursprungligen publicerad i La Caricature.

Bakgrund

Satirarkivet.se har tillkommit på ett initiativ av föreningen och tidningen Folket i Bild/Kulturfront. Tidningen ägs av föreningen med samma namn och startades 1971 med tre paroller som grund: För yttrande- och tryckfriheten, För en folkets kultur och Antiimperialism.

Satirarkivet.se skapades med hjälp av en donation från grafikern och historikern Jan Lindahl (1941–2006). Enligt förslag från satirtecknaren Robert Nyberg och fotografen Donald Boström beslutades att pengarna skulle användas till att skapa en hemsida för satirbilder på nätet. Som grund fanns Jan Myrdals och Gun Kessles mycket omfattande samling av massproducerade politiska bilder och också deras bildskaparpresentationer som publicerats regelbundet i tidskriften Förr & Nu.

En arbetsgrupp bildades där Eva Dahlman, Peter Ekström, Knut Lindelöf, Torsten Jurell, Ulla Wennberg och senare också Henrik Linde ingick. Arbetet med hemsidan pågick under 2006–2007 och Satirarkivet.se hade premiär 25 februari 2008 med en välbesökt tillställning på
ABF-Huset i Stockholm.

Satirarkivet.se omfattar runt 350 tecknare från 35 olika länder med mer än 2 800 bilder, och växer ständigt. Satirarkivet.se är ett av Europas största digitala och för offentligheten helt tillgängliga arkiv för satirbild. Mycket av det samlade materialet är unikt tack vare att Jan Myrdals och Gun Kessles samlingar funnits tillgängliga.

Satirarkivets redaktion utgörs idag av Henrik Linde, Knut Lindelöf och Robert Nyberg. 2019 tillkom satirtecknarna Carl Krantz och Karin Sunvisson. På initiativ av Sunvisson beslutades våren 2020 att hemsidan skulle få ny form. Arbetet med den nya hemsidan möjliggjordes genom en donation av Henrik Linde.