Om Satirarkivet.se

Satirarkivet.se…


…är platsen på nätet för satirisk bild. Här finns bilder från hela världen, såväl samtida som historiska. satirarkivet.se är ett forum för aktiva bildskapare som vill kommentera samtiden.
Satirarkivet.se vill också genom att visa historiska exempel inspirera unga bildskapare till att arbeta med den politiska bilden i opinionsbildande syfte.
Satirarkivet.se är den plats där satiriska bilder kan göras tillgängliga för en bred allmänhet och media. Aktiva bildskapare kan ansluta sig genom att skicka in sina bilder och en skriftlig presentation, och ange länkar till egna platser på nätet. När bildskaparen inte själv författat sin presentation bygger presentationerna i stor utsträckning på Nationalencyklopedins (NE) texter.
Satirarkivet.se är också platsen på nätet för bildskapare att gratis marknadsföra sina bilder till media över hela världen. Både den ekonomiska rätten och den ideella rätten till bilden ligger helt hos upphovsmannen, satirarkivet.se är endast en förmedlande plattform för satirisk bild. Deltagandet i satirarkivet är alltså inte förenat med någon kostnad.

satirarkivet.se i nuvarande form är bara början på något som kan växa till något mycket större och vara inspiration till nya projekt i samma anda. Aktiva bildskapare och andra intresserade har alltså delvis utvecklingen av det här i sin hand. Kom med idéer och synpunkter.