Olaus Magnus

Olaus Magnus

1490-1557

Olaus Magnus var väl bekant med svenska förhållanden bland annat genom en lång resa till Norrland. Men år 1523 lämnade han Sverige och återvände aldrig.
Från år 1552 till sin död levde han i Rom. På eget tryckeri utgav han nu boken Historia om de nordiska folken baserad på egna anteckningar, en del lån från andra böcker och brett kunnande om tidens levnadsvillkor.
Han blandar stort och smått och låter illustrera boken med ett stort antal träsnitt utförda av skickliga träsnidare.