Nina Allender

Nina Allender

1873-1957

Född Nina Evans juldagen 1873 i Auburn, Kansas. Familjen flyttade till Washington DC där modern arbetade som tjänsteman på Department of the Interior. En av de första kvinnor som anställdes på den nivån. Nina Evans gifte sig år 1893 med Charles H. Allender som några år senare tog en summa pengar från den bank där han arbetade och försvann med en annan kvinna. År 1905 upplöstes äktenskapet.

Nina Allender studerade vid Corcoran Museum of Art från 1903 till 1907. Hon reste på studieresor till Europa och hennes arbeten omnämndes på Washington Society Of Artists utställning år 1909 som ”some exellent little snow pictures”.

År 1911 började Nina Allender arbeta aktivt för National American Women Suffrage Association (NAWSA). Hon arbetade på olika nivåer inom organisationen och var officiell delegat vid konventet i Chicago år 1916 för det nyligen bildade National Womens Party.

År 1913 startades tidskriften The Suffragist och Nina Allender blev tidskriftens officiella tecknare. Hennes bilder av The Allender girl, en ung, duglig amerikansk kvinna förkroppsligade den nya anda som nu präglade rörelse.