Nils Brädefors

Nils Brädefors

1921-1999

Nils Brädefors var verksam som tecknare och journalist i svensk kommunistisk dagspress på 1930-, 40- och 50-talet. Hans politiska satir-teckningar är dagskommentarer till tidens politiska huvudfrågor som fattigdomsbekämpning, militarism, världskriget, efterkrigsprogrammet och det kalla kriget. Han illustrerade också litterära texter och gjorde bokomslag, serier, vykort och affischer. Tidningar som Ny Dag, Norrskensflamman och Arbetar-tidningen nådde då periodvis en sammanlagd upplaga på närmare femtiotusen exemplar. Uppväxten i Norrbotten på 1930-talet och de egna erfarenheterna av klassförtryck och krig präglade Nils Brädefors samhällssyn. Han valde också som journalist i Östeuropa under 50- och 60-talet att skriva istället för att teckna, för att kunna skildra uppbyggnaden av det han hoppades skulle bli ett nytt och bättre samhälle för det arbetande folket. När han återvände till Sverige 1969 arbetade han i Internationella erkännandekommitten för DDR och senare i Förbundet Sverige-DDR. Efter ett nästan 30-årigt uppehåll började han först 1981 att arbeta som tecknare igen, då på Tidningen Stockholm. En rikt illustrerad bok om Nils Brädefors kan beställas från Barbara Brädefors b.bradefors@telia.com.