Mohassess Ardeshir

Mohassess Ardeshir

1938-2008

Född i Rasht i Iran där han fick sin första skolutbildning. Kom så småningom till skolan Firuz Bahräm i Teheran där en kamrat år 1951 uppmanade honom att skicka in en teckning till Towfiq, en ledande satirtidning med stor upplaga. Han kom sedan att under åtta år medarbeta i tidningen. Ardeshir gick aldrig någon konstutbildning. Visserligen placerade han sig på första plats bland sökande till Teherans universitets konstfakultet men valde att i stället studera vid fakulteten för juridik och politik. Efter examen arbetade han ett år som bibliotekarie men satsade sedan på en karriär som konstnär. Hans teckningar publicerades i iranska tidskrifter och dagstidningar och snart också internationellt. År 1972 inbjöds han till Paris för att under sex månader arbeta för tidskriften Jeune Afrique. Från 1973 till sin död illustrerade han en rad artiklar för Op Edge page i New York Times. År 1976 lämnade han Iran för ett tillfälligt besök i USA. Men den iranska revolutionen år 1979 gjorde att han blev kvar i USA.