Mats Erik (mem) Molander

Mats Erik (mem) Molander

1912-1969

Skämttecknare (signaturen mem), arkitekt, chef för KF:s arkitekt- och ingenjörskontor 1959-69.
Efter debut i Blandaren 1932 medverkade Molander i tidningar och tidskrifter, t.ex. Folket i Bild, Joker och Perspektiv.
I Aftonbladet (1935—56) och Röster i Radio (1938—61) återkom han varje vecka med en kommenterande bildsvit över aktuella händelser eller program.
Molander gav ut egna album som Gubbar (1955).
Molanders orginalbilder förvaltas av Kerstin Ebbersten och Hazze Molin och Anna Molander.
Den som vill använda Molanders bilder ombedes kontakta dem.