Martin Lamm

Martin Lamm

1929-1983

Tidningstecknare och illustratör.
Efter studier vid Anders Beckmans skola i Stockholm och Central School of Arts and Crafts i London medarbetade Lamm i flera svenska tidningar och tidskrifter.
År 1959 anställdes han vid Dagens Nyheter, där hans träffsäkra och ofta grafiskt utsökta teckningar på ledarsidan väckte uppmärksamhet även internationellt. Med sina s.k. söndagsporträtt av kända svenskar framstod Lamm också som en virtuos och humoristisk karikatyrist.