Martin Disteli

Martin Disteli

1802-1844

Född i Olten, Schweiz, som son till en rik sidenhandlare. Studerade juridik i Jena där han deltog i den illegala demokratiska studentrörelsen. Efter demonstrationer mot den reaktionäre Goethe blev han tvungen att fly i augusti 1823.
I hemlandet blev Disteli konstnär och var politiskt aktiv både som medborgare och konstnär. Han deltog i adertonhundratrettiotalets väpnade strider och blev såväl överstelöjtnant och hedersmedborgare som sedan tvångsöverförd till landstormen på grund av sin radikalism.
År 1839 började han utge sin Schweizerischen Bilderkalender. Det var på samma gång en vanlig kalender och en patriotisk och demokratisk folkskrift med bilder och artiklar såväl till historien som till samtidspolitiken. För dess antiklerikala karikatyrer dömdes han år 1843 för smädelse av regeringen.
Under de fem sista åren av sitt liv arbetade han med illustrationer till Münchhausens äventyr och Reinecke Fuchs som han aldrig hann färdigställa. Historien om Herr Gräshoppa gavs ut efter hans död som träsnitt gjorda efter hans teckningar.