Lute Pease

Lute Pease

1869-1963

Född i Nevada som Lucius Curtis Pease men signerade sina teckningar Lute Pease. Blev föräldralös vid fem års ålder och växte upp hos släktingar i Vermont. Flyttade västerut och arbetade bland annat som lantarbetare, guldgrävare och skogshuggare.
År 1895 började han rita för Portland Oregonian. Var en tid U.S. commissioner i nordvästra Alaska innan han 1906 blev redaktör för Pacific Monthly vars upplaga han lyckades höja kraftigt genom att bland annat publicera texter av Jack London.
Erbjöds 1912 att bli politisk tecknare för Newark Evening News, den mest inflytelserika tidningen i New Jersey, där han arbetade kvar till 1952. Vann 1949 Pulitzerpriset för politiska tecknare.