Lu Yuan

Lu Yuan

1919-1996

Studerade 1938 vid konstskolan i Luxon. Efter att Folkrepubliken Kina bildades år 1949 innehade han många betydelsefulla poster inom kinesisk konstvärld.
Bilderna i presentationen är hämtade ur R. Broby-Johansens bok Svart på vitt (Gidlunds 1974). Så här presenterar Broby-Johansen Gu Yuan i boken:

Kinesiska pappersklipp är ett stort kapitel i folkkonstens historia och det är anmärkningsvärt att traditionen därifrån så tydligt ingår i hela den väldiga moderna bildproduktion, som är politisk i den bemärkelsen att varenda bild har en medveten samhällelig funktion. Det är missvisande att kalla dessa bilder för affischer. Medan man kan säga att våra affischer har till uppgift att vilseleda, därför att de är kommersiell reklam för en produktion styrd av profitskäl, är drivfjädern i kinesernas bildproduktion att tjäna folket.