Louis Raemaekers

Louis Raemaekers

1869-1956

Född i Roermond i södra Holland inledde Raemaekers sin karriär som landskapsmålare och barnboks-författare. 1906 började han teckna för Amsterdamtidningen Het Handelsblad men gick över till De Telegraaf år 1909 där han fick större frihet i bildvalet.
Efter inledningen av första världskriget i augusti 1914 reste han i det ockuperade Belgien och vad han såg och hörde kom att prägla hans fortsatta arbete. Han skulle under kriget komma att göra tusentalet bilder som visade på övergrepp och kritiserade den tyska krigföringen.
Hans bilder skulle få stor betydelse då de spreds av den brittiska krigspropagandabyrå som hade som en av sina uppgifter att skapa hat mot och dehumanisera fienden. Bilderna visades i brittiska Daily Mail och Daily Cronicle liksom i franska Le Journal och l’Ilustration.
Raemakers lämnade 1916 med sin familj Holland för Storbritannien där hans bilder kom ut i bokform och visades på utställningar. 1917 reste han runt i USA och gav intervjuer och höll föreläsningar.