Leopoldo Méndez

Leopoldo Méndez

1902-1969

Leopoldo Méndez var med och skapade och deltog i flera politiska konstnärsgrupper som Estridentistas och Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) på 1920-talet och Taller de Gráfica Popular (TGP) på 1930-talet.
Méndez grundade också och ledde Fondo Editorial de la Plástica Mexican, ett förlag för utgivning av konstböcker.
Han arbetade ofta i den nya tekniken scraper-board. Skrapad i ett svartmålat kritlager på papp som förenar träsnittets kraft och kopparstickets pregnans med teckningens lätthet.