Laura E Foster

Laura E Foster

1871-1920

Född i San Francisco där hon började att göra illustrationer för tidningar. Efter jordbävningen år 1906 flyttade hon till New York där hon fortsatte sin karriär och gifte sig med börsmäklaren Donald Monroe.

Laura Foster försökte i sina teckningar övertyga kvinnor om att kärlek och äktenskap var oförenligt med karriär och personlig triumf. Ju högre kvinnan klättrar mot berömdhet, desto mer problem får hon med ensamhet och oro. Kvinnlig rösträtt befinner sig långt upp på karriärstegen och bidrar till den negativa utvecklingen.

Kvinnlig rösträtt skrevs in i konstitutionen år 1920 genom det nittonde tillägget. Samma år dog Laura Foster. Tvåhundra år senare finner många kvinnor att budskapet i hennes bilder fortfarande är aktuellt.