Kukryniksy

Kukryniksy

1924-

Kukryniksy var tre satiriker i Sovjetunionen som framträdde med en väl igenkännlig stil. De använde ett kollektivt namn som bildats ur deras tre namn: Mikhail Kuprivanov (1903-1991) Porfiri Krylov (1902-1990) Nikolai Sokolov (1903-2000) De hade mött varandra på VKhUTEMAS, en konstskola i Moskva, tidigt på 1920-talet och började rita satirteckningar under gemensam signatur år 1924.
Vann berömmelse inom landet på 1930-talet när de ritade för Krokodil och bekämpade den växande fascismen. Blev kända internationellt för sina angrepp på Hitler, Mussolini, Himmler, Göbbels och Franco.
Under Det Stora Fosterländska Kriget bildade de TASS-fönstret för politiska satirer och affischer.
De illustrerade också ett antal böcker av bland annat Ilf och Petrov. Alla tre tilldelades hederstiteln Folkets Artist år 1958.