Kobayashi Kiyochika

Kobayashi Kiyochika

1847-1915

Efter skiftande ungdomsöden blev japanen Kobayashi Kiyochika den siste av de stora ukiyo-e-mästarna. Hans nattstycken påverkade av västerländskt måleri blev för en kort tid populära.
Sedan lämnade han den klassiska grafiken och övergick till politisk och samhällelig satir åt olika tidningar. Från 1882 arbetade han under tio år för reformrörelsen med litografier i Marumaru Chimbun. Under sino-japanska kriget 1894-1895 utförde han triptyker.
I serien Leve Japan. Hundra samlade skratt från 1894-1895 återgick han till ett bildspråk som var välkänt för hans publik. De hade mött det i de skrifter de bläddrat i som barn. I dessa bilder visas de japanska styrkorna som moderna, kunniga, uniformerade och disciplinerade. Med påtagligt ”västerländskt” utseende; med en anglosaxisk benämning tycks de ”kaukasier” – i strid mot efterblivna och ”infödingsartade” kineser.
Satir är ofta den svagares möjlighet att kritisera och driva med överheten. Men i detta fall är det fråga om en hänsynslös, rasistisk krigspropaganda avsedd att nedvärdera en militär motståndare.