Knut Stangenberg

Knut Stangenberg

1871-1955

Född i Vassunda, på stranden mittemot Skokloster.
I Uppsala högre allmänna läroverk hade han C i teckning eftersom han hårdnackat nekade att rita de förelagda ornamenten och gipsfigurerna. Däremot gillade han att förfärdiga karikatyrer av lärarna.
Efter studentexamen läste Stangenberg först litteratur- och konsthistoria vid Uppsala universitet. Där blev han bekant med Albert Engström och skrev i stället in sig på Konstnärsförbundets nyinrättade skola i Stockholm.
År 1896, två år efter Albert Engströms debut i samma spalter, började Stangenberg teckna i Söndags-Nisse. Småningom förlades verksamheten till Engströms egen tidning Strix samt tidningen Puck.
På 1910-talet grundades tidningen Kurre av Stangenberg och Dan Bergman men den fick läggas ned redan år 1912.
Från hösten 1912 tecknade Stangenberg serien om Fridolf Celinder. Först i Allt för Alla och från 1932 till 1940 i Vårt Hem.
Där gjorde Stangenberg också en rad Münchhausen-skildringar där släktskapen mellan den berömde baronen och seriens skapare var omisskännlig.
Långt efter fyllda 80 illustrerade Stangenberg M.U. Kallings populära jaktkrönikor i Dagens Nyheter och hans träffsäkra teaterkarikatyrer i Svenska Dagbladet satte skräck i skådespelarna och fick en känd skådespelerska att utbrista:
– Där sitter han på första bänk, man hör pennans hårda raspningar, och så får man en blick, så man kastas mot kulissen och ramlar ur rollen.