Kazimir Malevitj

Kazimir Malevitj

1879-1935

Född av polska föräldrar i Kiev där han studerade vid konstakademin. Kom 1900 till Moskva för fortsatta studier. Var som många i sin generation intresserad av folklig konst vilket här visade bilder ger exempel på. De är Lubok, bildtryck, som går tillbaka på en tradition från napoleonkriget och rysk-japanska kriget 1904-1905. Här visade bilder spreds under början av första världskriget.
Malevitj inspirerades 1907 av de franska fauvisterna och därefter av kubisterna. Han målade 1913 den första suprematistiska bilden och blev en av den abstrakta konstens stora föregångsmän.
När utrymmet för den experimenterande konsten krympte i Sovjet minskade Malevitjs konstnärliga aktivitet, tills han på 1930-talet återkom med ett föreställande bildspråk som hade anknytning till folklig konst.