Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz

1867-1945

Tysk konstnär. Var främst verksam i Berlin, där upplevelsen av människors nöd blev helt bestämmande för hennes rika, expressionistiskt präglade konstnärskap. Med vördnad och djupt humanitär inställning skildrade hon i bl.a. teckningar, grafik och skulptur människan utsatt för krig och fattigdom.
Hon är en av de viktigaste kvinnliga konstnärerna under 1900-talet och har särskilt uppmärksammats för starka och drabbande skildringar utförda i ett medvetet kvinnoperspektiv.