Karin Sunvisson

Karin Sunvisson

1981-

Karin Sunvisson är bildskapare och grafisk formgivare med en masterexamen från ENSAD, den franska nationella skolan för applicerad konst i Paris. 2019 blev hon belönad med EWK-priset för sina satirbilder med motiveringen "Med en egensinnig och spännande idé som grund skapar Karin Sunvisson detaljerade och mästerligt utförda teckningar. De visar på djup förståelse för bilders kraft, komplexitet och budskap. (...) Karin har hela tiden drivits av att berätta om och undersöka förutsättningen för satiren som bildgenre och satirtecknarna som aktörer på Tryckfrihetens allra yttersta gränspost. Med det är hon en ambassadör för den livsviktiga bildjournalistik EWK en gång tillhörde."

Läs mer om Karin Sunvisson på hennes hemsida.