Jules Grandjouan

Jules Grandjouan

1875-1968

Född i Nantes. Studerade juridik i Paris men tog steget över till konstnärsbanan vid 22 års ålder. Medarbetade i Le Rire , Le Sourire , Le Canard Sauvage , Les Temps Noveaux och L’Assiette au Beurre.
Grandjouan representerade politiskt det bästa inom den franska förkrigssyndikalismen. Han dömdes flera gånger till böter för sina teckningar. År 1911 till 18 månaders fängelse men han gick i landsflykt. Från landsflykten riktade han en skarp offentlig protest mot de fega kollegor som inte vågade visa solidaritet när det verkligen gällde att försvara förnuftets och den fria tankens rätt.
Efter 1917 var han kommunist. År 1930 hade han samman med många andra kommunistiska intellektuella protesterat mot vissa företeelser i Sovjetunionen. Därefter utsattes han för glömska och isolering från den intellektuella vänstern i Frankrike.