Joseph Keppler

Joseph Keppler

1837-1894

Amerikansk tecknare och publicist född i Österrike. Fadern fick efter 1848 fly till USA dit även Keppler så småningom flyttade.
År 1869 startade Joseph Keppler ett tyskspråkigt satiriskt veckoblad Die Vehme som fick läggas ned efter ett år. Detta var den första amerikanska humortidskriften med litografiska bilder.
Mars 1871 startade Keppler den tyskspråkiga Puck som också blev kortlivad, men det ledde till att han engagerades av Frank Leslie för hans magasin. I september 1876 startade Keppler på nytt en tyskspråkig Puck i New York och i mars 1877 också en engelskspråkig upplaga. Snart introducerades litografiska bilder i färg i tidskriften.
Kepplers bilder kom att påverka varje presidentval fram till hans död och hans bilder inspirerade och påverkade en hel generation av amerikanska tecknare.