John Tenniel

John Tenniel

1820-1914

Brittisk konstnär.
Tenniels berömmelse som illustratör vilar på hans kongeniala teckningar till Lewis Carrolls två böcker om Alice i underlandet (1865, 1871) samt på hans medverkan som karikatyrtecknare i tidskriften Punch 1850-1901.
Hans endast lätt förvridna djur- och människogestalter gjorde det overkliga sannolikt och verkligheten tvetydig.