John Leech

John Leech

1817-1864

Brittisk konstnär. Leech var från 1842 skämttidningen Punchs ledande tecknare som med säker blick för karaktärer och miljöer i lätt satiriska bilder beskrev den engelske gentlemannens sociala liv.
De tre först visade bilderna är från tiden före 1845 när en av grundarna, Henry Mayhew, fortfarande var kvar på Punch och tidningen publicerade satiriska bilder i Le Charivaris anda. Punch ändrade sedan karaktär till att bli en mer renodlad skämttidning.